Žurnál

DOTYK  ZVUKU

S radosťou Vám predstavujem jedinečné dielo, ktoré je výsledkom prepojenia zvuku, dizajnu a skla. Viac sa dozviete vo videu.

Fotografia: mkreo